Frukostmöte med MYh 12 oktober

Dags för höstens första frukostmöte tisdagen den 12 oktober kl 8.30-10.00! Denna morgon får YhSl Zoom-besök av Axel Adelswärd, Margareta Landh och Rafal Tomaszewski från MYh, enheten för tillsyn och studiedokumentation, på temat ”Besvärliga studerandesituationer”...