Kontakt

Daniel Rylander

Daniel Rylander

Ordförande

daniel.rylander@tucsweden.se
Tel 0735-01 81 20

Andreas Degerfeldt

Andreas Degerfeldt

Kassör

andreas.degerfeldt@fei.se
Tel 073-6238710

Anna-Karin Härd

Anna-Karin Härd

Vice Ordförande

anna-karin.hard@sti.se
Tel 08-545 83 593

Cathrine Haglund

Cathrine Haglund

Sekreterare

cathrine.haglund@sodertalje.se
Tel 08-5230 3790

Pia Almgren

Pia Almgren

Kommunikationsansvarig

pia.almgren@ya.se
Tel 0723-68 15 85

Maria Olin

Maria Olin

Suppleant

maria.olin@medieinstitutet.se
Tel 073-539 14 84

Emnet Elisabet Jonsson

Emnet Elisabet Jonsson

Suppleant

emnet.elisabet.jonsson@stockholm.se
Tel 08-508 402 07

Erika Solfeldt

Erika Solfeldt

Suppleant

erika.solfeldt@plushogskolan.se
Tel 08-549 01 326

Styrelsens sammanträden

 

Styrelsen sammanträder löpande var sjätte vecka. Har du en fråga till styrelsen tar du enklas kontakt med vår ordförande Daniel Rylander, daniel.rylander@tucsweden.se.

Styrelsen har följande möten inbokade under våren 2023:

Styrelsemöte 1 februari        

Årsmöte 16 februari

Styrelsemöte 14 mars

Styrelsemöte 27 april

Styrelsemöte 31 maj

Bjud in oss!

 

Är din organisation intresserad av en särskild YH fråga, eller vill få möjlighet till ett längre samtal på YH som utbildningsform? Då ska du ta kontakt med oss. Det finns många möjligheter till dialog, vi kan besöka er, ni kan besöka oss, fysiskt eller digitalt. Aktuella frågor har också möjlighet att komma med som tema på kommande seminarium eller konferenser som vi arrangerar. Välkomna!