Dags för höstens första frukostmöte tisdagen den 12 oktober kl 8.30-10.00!

Denna morgon får YhSl Zoom-besök av Axel Adelswärd, Margareta Landh och Rafal Tomaszewski från MYh, enheten för tillsyn och studiedokumentation, på temat

  • ”Besvärliga studerandesituationer”
    delvis med utgångspunkt hur pandemin har påverkat våra studerande och delvis utifrån disciplin och värdegrund. MYh kommer bland annat berätta om hur man kan arbeta förebyggande med att klargöra ansvar och skyldigheter på en utbildning.

Har du frågor inom området som du skulle vilja ha svar på?
Mejla dina frågor senast fredag 8/10 till maria@medieinstitutet.se (med reservation för att alla frågor inte kommer hinna tas upp) märk mejlet ”Frågor 12 oktober”.

Anmälan gör du senast fredag 8/10 till pia.almgren@ya.se – länk till Zoom skickas ut under eftermiddagen den 11/10.

Välkommen med din anmälan och dina frågor!

Hälsningar från styrelsen för YhSl