Den 2/7 kom statistik från MYH om våra ansökningar om att få starta utbildningar 2020. Nedan följer en väldigt kort statistisk betraktelse.

Nationellt har antalet ansökningar minskat marginellt. Från 1105 st 2018 till 1098 st 2019. Anmärkningsvärt är att trots den låga tilldelningsprocenten 2018 (28 %) inom det största området ”Ekonomi, administration och försäljning” ökade antalet ansökningar i detta område. Inom det näst största området Data/IT minskade antalet ansökningar jämfört med 2018, trots att MYH beviljade väldigt många utbildningar inom detta område förra året (45 %).

Anmärkningsvärt är att antalet ansökningar med angivet län Stockholm har minskat med 11 % 2019 jämfört med 2018. Bland våra ansökningar från Stockholm har andelen distansutbildningar ökat från 24 % 2018 till 26 % 2019.

Trevlig sommar!