Utbildningen genomförs av Plushögskolan på uppdrag av YhSL. Den har godkänts av YHF (Yrkeshögskoleförbundet) som tagit fram kursplanerna utifrån de kunskapsmål som krävs för att driva en yrkeshögskoleutbildning. Styrelsen YhSl (Förening för yrkeshögskoleanordnare i Stockholmslän) kommer att medverka i panelen vid presentationerna diplomeringsdagen.

Start: 11-12 oktober, ytterligare tillfällen är: 9 november, 11 december, 11 januari, 14 februari 14 mars, 5 april avslutning. Samtliga tillfällen startar kl. 09.00 och avslutas kl. 16.00
Plats: Plushögskolans utbildningslokaler på Årstaängsvägen 31 B, plan 7 på Liljeholmen

För mer information, klicka  här Utbildningsplan UL-utbildning 2018-2019.

Länk till utbildningsanmälan