YHSL:s årsmöte hölls måndag den 5 mars 2018. Vi bjöd på lättare förtäring och dryck på plats i Freys Hotel, Bryggargatan 12.

Under årsmötet gavs även möjlighet att uppdatera kontaktlistan för vårt medlemsregister. Till styrelse för 2018 valdes:

Anna Eriksson, ordförande (omval)
Helena Matthews, vice ordförande (omval)
Maria Sandin, kassör (omval)
Emnet Elisabeth Jonsson, kommunikation (omval)
Stefan Carlberg, sekreterare (nyval)
Maria Olin, ersättare (omval)
Cathrine Haglund, ersättare (nyval)
Christina Rehn, ersättare (nyval)