Välkommen till YhSl!

Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län

Här samlas Yrkeshögskolorna i Stockholms län för att tillsammans med näringsliv och organisationer och i samverkan med Myndigheten för Yrkeshögskolan skapa mer och bättre YH-utbildning inom länet.

Nyheter

Anmäl dig till YHSL:s

Anmäl dig till YHSL:s UL-utbildning som startar 20 feb!

Utbildningen riktar sig till dig som är ny i rollen som utbildningsledare, jobbar i rollen och vill få en diplomering eller behöver en tydligare bild av vad som krävs i uppdraget. Kursen möjliggör tankar och kunskapsutbyte med andra yrkesverksamma inom YH. Vi har valt att fortsätta med upplägget fysiska träffar för att du ska få tid för reflektion och unna dig en avsatt tid för vidareutbildning utanför er organisation. Kursen innehåller 10 moment som genomförs under 5 tillfällen, 9 dagar med start den 20-21 februari och avslutning 7 oktober. Styrelsen har kvalitetssäkrat upplägget och är med vid examinationen.

Start: 20-21 februari
Ytterligare tillfällen är:
25-26 mars
21-22 april
15-16 september (17 september är ett frivilligt tillfälle)
6-7 oktober är avslutning (6 oktober samling på kvällen för gemensam middag och 7 oktober är diplomeringsdag).

Platsen är Plushögskolans lokaler på Liljeholmen, Stockholm
Adress: Årstaängsvägen 33, plan 7

Ansvariga utbildare kommer vara Helen Kastman Pålsson
Gästföreläsare i vissa moment är preliminärt Therese Kälvelind och Petra Josefsson från Academedia. MYH tar som vanligt hand vissa moment. Vi bifogar övergripande planering. Sprid gärna denna inbjudan i er organisation och era i nätverk. Alla intäkter återinvesteras i YHSL verksamhet. Vi reserverar oss för eventuella ändringar.

Pris för medlemmar är 8 400 SEK. priset för icke medlemmar är 10 000 SEK.

Sista anmälningsdag är den 14 februari.

Anmälan sker via YHf här >>

Mer Information:  YHF Inbjudan Stockholm Stockholm 

Ladda ner:  YHSL Inbjudan till utbildningsledare utbildning i Stockholm  och Schema och upplägg 2020 ver 1

Valberedningen söker nya namn till styrelsen

Var med och påverka i YHSL styrelse

Har du ideer som kan vara till nytta för YHSL? Vill du vara med och påverka arbetet med att lobba för yrkeshögskoleutbildningar i Stockholms län? Valberedningen för YHSL letar just nu efter nya engagerade representanter, 2 ordinarie ledamöter och 1-2 suppleanter.

Kanske är du själv intresserad?  Eller vill tipsa om någon på din arbetsplats? Kanske har du träffat en bra kandidat i ett annat forum som jobbar med YH och som du tror skulle passa bra för uppdraget. Kontakta genast Christel Andersson eller Linda Jefferson i valberedningen för att anmäla intresse eller förmedla en kontakt.

De behöver intresseanmälan via mail senast den 31/1 för att därefter kunna lämna förslag till sittande styrelse inför årsmötet den 18 februari.

Ni når valberedningen på följande mejladresser:

christel.andersson@stockholm.se

linda@futuregames.nu

 

 

 

 

Välkommen till YHSL årsmöte den 18 februari

Hej,

Varmt välkommen till YHSL årsmöte den 18 februari 2020

Vi bjuder på lättare förtäring samt kaffe/te och hoppas att så många medlemsföretag som möjligt kan delta.

Plats: Hotel Birger Jarl, Tulegatan 8. (T-bana Rådmansgatan)

Tid: 15.00 – 17.00

Anmälan

Du anmäler dig till Maria Olin via maria@medieinstitutet.se

OSA så snart som möjligt, men senast den 10 februari så att vi kan bekräfta förtäringsbeställningen.

Anmälan avser max två personer från varje medlemsföretag. Hör av er om ni av någon anledning vill anmäla fler. Under själva årsmötet kommer vi att skicka runt en kontaktlista så att vi kan uppdatera vårt medlemsregister.

Bifogat finns följande dokument:

  • Agenda
  • Förslag till stadgeändring
  • Verksamhetsberättelse
  • Verksamhetsplan

Vi hoppas se så många medlemskolor som möjligt!

//YHSL styrelse

Agenda årsmöte YHSL 2020 Förslag på stadgeändring_2020-01-07 Verksamhetsberättelse YHSL 2019 Verksamhetsplan YHSL 2020

Bli medlem

Här kan du som anordnare ansöka om medlemsskap i YHSL. Vi kommer behandla din ansökan så snabbt som möjligt och sen tar vi kontakt med dig via e-post eller telefon.

Korta Kurser

Sammanfattning av MYHs youtube- sändning 2020-01-14

Syftet är studerande ska kunna fylla på kunskapsbanken genom s.k. re-skill eller up-skill. En kompletterande insats för arbetslivet som möjliggör att de kommer att kunna rekrytera fler individer med relevanta kunskaper.  Studierna ska kunna kombineras med att arbete.