Välkommen till YhSl!

Föreningen Yrkeshögskoleanordnare i Stockholms län

Här samlas Yrkeshögskolorna i Stockholms län för att tillsammans med näringsliv och organisationer och i samverkan med Myndigheten för Yrkeshögskolan skapa mer och bättre YH-utbildning inom länet.

Nyheter

Aktuellt

28 oktober frukostmöte

Vad driver kvalitet i en YH-utbildning? Vi får lyssna på Torbjörn Mattsson.

Om Torbjörn: “Torbjörn Matsson har lång erfarenhet av kvalitets- och utvecklingsarbete inom eftergymnasial utbildning. Han har under mer än 20 år arbetat med ledning och kompetensutveckling, främst inom yrkeshögskolan. För närvarande arbetar han deltid som expert på MYH med frågor som rör bland annat kursplaner, kvalitetssäkring, bedömningar och SeQF.”

30 november frukostmöte

Region Stockholm presenterar kompetensbehovet i länet.

8 december julmingel

Information om tid och plats kommer när det närmar sig.

Bli medlem

Här kan du som anordnare ansöka om medlemsskap i YHSL. Vi kommer behandla din ansökan så snabbt som möjligt och sen tar vi kontakt med dig via e-post eller telefon.